قرضه ای کوچک تجارتی برای امور مالی تجارت های کوچک در افغانستان استفاده میگردد. هدف این قرضه افزایش سرمایه کاری، عواید تجارت و ایجاد سرمایه کسبه کاران است.

  • این نوع قرضه برا تمام افراد تجارت پیشه (خانم ها و آقایان) ارایه میگردد
  • مدت قرضه از 6 الی 24 ماه میباشد.
  • مقدار قرضه از 10,000 الی 500,000 افغانی است
  • وثیقه مورد قبول، قباله خانه میباشد که برای قرضه های کمتر از 100,000 افغانی اختیاری و برای قرضه های بالاتر از 100,000 افغانی ضروری می باشد.
  • برای این قرضه داشتن دو ضامن لازمی است:

    • ضامن مالی آقایان و خانمهای تجارت پیشه که تجارت شان ظرفیت تضمین قرضه را داشته باشد
    • ضامن فامیلی که یکی از اقارب نزدیک شخص قرضه گیرنده است.