هدف این نوع قرضه رسیدگی به موقع، به حالت های اضطراری است که برای افراد بوجود میاید.

وضعیت های اضطراری عبارت اند از:

 • وضعیت صحی غیر منتظره
 • ترمیم فوری منزل
 • پرداخت های فوری مثل پرداخت فیس مکتب، عروسی، وفات اعضای فامیل وغیره.
 • ضرورت ترمیم موتر
 • پرداخت خدمات شهری غیر مترقبه برای جلوگیری از قطع خدمات
 • خریداری لوازم خانه ویا دارایی ثابت: مبل وفرنیچر, وسایل برقی وغیره

ویژه گی ها:

 • هدف قرضه، تمویل مالی در حالات اضطرار است.
 • اشخاص مورد نظر برای این قرضه کسانی اند که درآمد منظم دارند.
 • مدت قرضه از ۶ الی ۲۴ ماه
 • مقدار قرضه از 10,000 افغانی الی 150,000 افغانی، بر اساس ظرفیت مشتری
 • وثیقه مورد نیاز قباله خانه برای قرضه های بالاتر از ۱۰۰۰۰۰ افغانی میباشد
 • برای این قرضه داشتن دو ضامن لازمی است:

  • ضامن مالی آقایان و خانمهای تجارت پیشه که تجارت شان ظرفیت تضمین قرضه را داشته باشد
  • ضامن فامیلی که یکی از اقارب نزدیک شخص قرضه گیرنده است.