فینکا افغانستان در سال 2014 میلادی به ثبات مالی رسید و در حال حاضر از طریق ۲۳ نمایندگی در ۱۰ ولایت افغانستان به ارا یه خدمات مشغول است. صورتهای مالی این شرکت سالانه توسط شرکت های معتبر حسابرسی بین المللی در سراسر جهان تفتیش میشود.