ماموریت جهانی فینکا انترنشنل (FINCA International)

ماموریت جهانی فینکا انترنشنل (FINCA International) اینست که فقر را از طریق ایجاد راه حل های متداوم کاهش بدهد و بتواند به مردم در ایجاد سرمایه، شغل و بالا بردن سطح زندگی شان کمک نماید.

هدف فینکا ایمپکت فایننس (FINCA Impact Finance)

هدف از ایجاد فینکا امپکت فایننس (FINCA Impact Finance) این است که بعنوان یک بانک جامعه محور وغیر سنتی خدمت کند و به طور مفید و مسؤلانه در فراهم سازی نوآوری و خدمات مالی تأثیرگذار جهت توانمندسازی افراد وجوامع کم درآمد فعالیت نماید تا انها بتوانند برای اینده ای شان سرمایه گذاری کنند.